Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 11, pp 948–948 | Cite as

traumatologie

Pas op voor de vuist
  • J. M. Kreyns
TP selectief

Samenvatting

De mate van geweld in de samenleving is deels af te leiden uit ziekenhuisgegevens. Daarbij komen opmerkelijke verschillen aan het licht. Zo ook bij de oorzaken van maxillofaciale fracturen, waarvan in Schotland, Zweden en Noorwegen onderling geweld de belangrijkste oorzaak is. In Frankrijk en Japan echter staan verkeersongelukken bovenaan als oorzaak van maxillofaciale fracturen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations