Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 11, pp 921–925 | Cite as

De man van het mes

  • Frank Heynick
Heynicks hoek
  • 6 Downloads

Abstract

Pas verschenen: een populaire - ja, zelfs romanachtige - biografie van de achttiende-eeuwse Britse chirurg John Hunter, een controversiële figuur in de geschiedenis van de tandheelkunde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Frank Heynick
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations