Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 9, pp 788–788 | Cite as

Drinkwijzer voor sterk glazuur

Nieuws

Abstract

Recent TNS-NIPO-onderzoek toont aan dat tanderosie veel voorkomt, maar ook dat veel ouders van kinderen er weinig van weten. Het is dus van belang om de kennis over erosie te verbeteren en tegelijker tijd goede voorlichting te verstrekken hoe tanderosie te voorkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations