Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 9, pp 694–694 | Cite as

Homeopathie

  • Michiel de Cleen
Redactioneel
  • 44 Downloads

Samenvatting

Alle wegen leiden naar Rome. U kunt de ene mooier vinden dan de andere, maar over de vraag welke de kortste is, kan geen verschil van mening bestaan. Wie naar Rome wil, en alle tijd heeft, kiest de mooiste, spannendste, leukste weg. Wie haast heeft, de snelste. De eerste keuze is gebaseerd op voorkeuren, verlangens, ervaringen, wensen; de tweede stoelt op meetgegevens. Subjectief versus objectief.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations