Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 8, pp 647–647 | Cite as

• Change my smile (TP juni 2005)

  • W. J. Admiraal
Lezers reageren
  • 4 Downloads

Samenvatting

Met bewondering bekijk ik de cases van collega Bart Beekmans. Fraaie tandtechniek, mooi werk. Duidelijk iemand die 'ervoor gaat' in voorkomende gevallen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • W. J. Admiraal
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations