Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 8, pp 588–598 | Cite as

Twee 11-delige bruggen op parodontaal verzwakte pijlers

Brugwerk (4)
  • J. P. van Hoeve
Kroon- en brugwerk

Abstract

Het komt regelmatig voor dat tandarts en patiënt graag een behandeling en een resultaat willen die niet mogelijk lijken. Soms kan een onmogelijk lijkende behandeling toch een goed resultaat opleveren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. P. van Hoeve
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations