Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 7, pp 584–585 | Cite as

E‚n lamp voor alle lichtuitharding

Nieuws
  • 4 Downloads

Abstract

De hedendaagse tandheelkunde is moeilijk voor te stellen zonder lichtuithardende materialen. Hoe doelgerichter het lichtspectrum voor polymerisatie, des te beter de resultaten op langere termijn. De verschillende soor ten foto -initiatoren hebben ieder hun specifieke functie, zoals het overwegend in composieten gebruikte gelige kamferquinon (CQ) met een piek absorptievermogen van 468 nm. Maar in een aantal adhesieven en composiettinten worden star tmoleculen gebruikt die op een lagere golflengte reageren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations