Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 7, pp 555–558 | Cite as

Enige tips bij het herkennen van endo-paroproblemen (TP mei 2005)

Lezers reageren
  • 8 Downloads

Samenvatting

Het aantal artikelen dat je als tandarts per maand zoal moet lezen is bijzonder groot, wil je tenminste een beetje bij blijven in je vak. Aangezien ik meerdere vaktijdschriften wil doornemen, lukt het mij in ieder geval niet om altijd alle artikelen in uw over het algemeen gewaardeerde blad te lezen. Een uitzondering daarop vormen de artikelen van collega Van Hoeve, die met zijn prettig leesbare artikelen uit de dagelijkse praktijk gegrepen, vrijwel altijd weer weet te boeien. Zo ook het laatste artikel over paro-endoproblematiek, waarbij aan het eind de lezer geprikkeld werd zijn of haar reactie te geven, dan wel in ieder geval na te denken hoe de op papier ingestuurde patiënt behandeld zou moeten c.q. kunnen worden. Of het de bedoeling was een behandelplan in te sturen, dan wel het te laten bij een vluchtige gedachte onder het genot van een glaasje wijn is me niet duidelijk, maar het leek me leuk een plannetje in te sturen. Er zullen ongetwijfeld meer collegae zijn die een plan hebben ingezonden; wellicht is het een idee wat van deze gedachten op een rij te zetten en dit te vergelijken met wat uiteindelijk door de auteur uitgevoerd is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations