Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 7, pp 493–493 | Cite as

Pretentie-assistent

  • Michiel de Cleen
Redactioneel

Samenvatting

De firma Catan, School of Excellence - onder meer bekend van de cursussen 'De Doorbraak' en 'Masterclass Tandheelkunde' - heeft iets nieuws in petto: een cursus wortelkanaalbehandeling door de assistente. Catan zoekt cursusleiders, want, zo staat letterlijk in een brief: 'Een aantal van deze voortvarende assistenten voeren delen uit van een standaard endobehandeling. En zouden meer willen leren.'

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Michiel de Cleen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations