Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 6, pp 473–475 | Cite as

Het tandtechnische deel

De overkappingsprothese op implantaten
Cursusaankondiging
  • 7 Downloads

Abstract

De juiste behandeling van de edentate patiënt begint met een goede indicatie. Volgens de 'McGill Consensus Statement on Overdentures' geven de momenteel beschikbare wetenschappelijke en klinische data aan dat de vervaardiging van een conventionele prothese niet langer de meest geschikte behandeling is voor de edentate mandibula. Er is overtuigend bewijs voor het feit dat vanuit functioneel oogpunt een overkappingsprothese op twee implantaten voor de tandeloze onderkaak de eerste behandelkeuze zou moeten zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations