Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 6, pp 464–468 | Cite as

Open of gesloten

De voorkeur van het tandtechnisch laboratorium
  • J. M. Kreijns
Bedrijfsinformatie
  • 5 Downloads

Abstract

Wanneer een tandtechnisch laboratorium een nieuw systeem voor de vervaardiging van restauraties op zirkoniumbasis overweegt aan te schaffen, vormen de investeringskosten een voornaam issue. In het huidige digitale tijdperk is bovendien de kwaliteit van het dataverkeer een doorslaggevende overweging. Zeker als het om CADCAM-systemen gaat. Een open systeem laat meerdere keuzes toe, een gesloten systeem biedt geen keuze maar wel de garantie dat de systeemdelen op elkaar zijn afgestemd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreijns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations