Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 6, pp 387–387 | Cite as

30 jaar partiële vitaalamputatie (TP april 2005)

Lezers reageren

Abstract

Onduidelijk is of de beschreven behandeling nog actueel is (polycarboxylaatcement lekt bijvoorbeeld meer dan RMGIC). Weliswaar worden alternatieven gemeld, maar onduidelijk is wat daarvan de voor- en nadelen zijn en hoe ze in de praktijk worden toegepast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations