Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 5, pp 368–369 | Cite as

Bloopers (TP november 2004 en februari 2005)

Lezers reageren

Samenvatting

Geachte Michel,Naar aanleiding van jouw artikel 'Bloopers' dat ik elke keer (3) met grote verbazing gelezen heb, het volgende:Deze patiënte was een tandenknarster bij wie door het loszitten van de opbouw in de wortel deze carieus was geworden. Zij is door een tandarts naar mij toegestuurd voor een mogelijk implantaat en het eventueel nabehandelen van de oude endo.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations