Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 4, pp 279–279 | Cite as

Trendodentologie (TP januari 2005)

Lezers reageren
  • 4 Downloads

Samenvatting

Afgelopen middag was ik op bezoek bij een tandarts waar ik uw vaktijdschrift TP mocht inzien.

In de collumn 'Trendodontologie' van de hand van mr. W.J. Admiraal las ik een verslag over het laatste NVVE-congres in Amsterdam. Tot mijn verbazing las ik daarin dat ons product Roeko Gutta-Flow geen studies kent, etc.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations