Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 4, pp 249–252 | Cite as

De overtuigde klager

Malpraxis (32)
  • J. M. Kreyns
Aansprakelijkheid
  • 9 Downloads

Abstract

'Ik heb een onenigheid met mijn tandarts, en heb al enkele gesprekken met mijn tandarts gehad en we komen er samen niet uit. Naar mijn mening heeft de tandarts zonder overleg onnodig veel van mijn gezonde tanden weggeslepen. Mijn aangezicht is daardoor ernstig geschonden! Nu wil ik mijn tandarts daarvoor aansprakelijk stellen. Zou u mij daarmee willen helpen? Ik heb een rechtsbijstandverzekering bij u lopen'. Aldus formuleert een klagende patiënt zijn verzoek om rechtsbijstand. De formulering blijkt cruciaal.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations