Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 3, pp 221–222 | Cite as

GC Aroma Fine DF III vervangt Aroma Fine Dust Free

Nieuws

Abstract

Een modern alginaat wordt gekenmerkt door een snelle zogeheten snap -set uitharding gecombineerd met voldoende verwerkingstijd. GC heeft daarom zijn alginaat vernieuwd en lever t met GC Aroma Fine DF III een alginaat met een nieuwe samenstelling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations