Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 3, pp 183–184 | Cite as

Haar van hem

Lamp
  • 5 Downloads

Samenvatting

Ook zo de pest aan? Steeds wanneer een bebaarde en/of besnorde patiënt zich voor controle of behandeling meldt, gaan bij mij de haren wat overeind staan en overvalt me een behoorlijke weerzin. Betreft het 'slechts' een snor, dan wordt de ernst van de tegenzin bepaald door de grootte, alsook het eventueel naar binnen groeien in de mond. De combinatie van baard en snor kan de behandeling onevenredig negatief beïnvloeden. Ik ben daar eerlijk in, ook naar de patiënt toe: ik leg altijd op de tray een schaar klaar met de waarschuwing dat de kwaliteit van mijn zicht en mijn handelingen niet beïnvloed mogen worden door deze primitieve haargroei en dat hij akkoord moet gaan met een zicht- of behandelcorrigerende knip. Of meerdere, indien nodig. They are not amused. Er zijn er nog weinig over in mijn praktijk en zij die gebleven zijn doen dat louter en alleen om mij te tarten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • R. Lamp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations