Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 3, pp 146–150 | Cite as

Hoe ver kun je gaan met een parodontale behandeling? (3)*

Parodontologie in de praktijk (32)
  • J. P. van Hoeve
Parodontologie

Samenvatting

Een 32-jarige patiënte komt zes jaar geleden voor het eerst in de praktijk; ze is verwezen wegens 'parodontose'. De diagnose is: zeer ernstige, actieve, snel voortschrijdende parodontitis. De pockets zijn zeer diep, er is pusvorming en sterke bloeding bij sonderen. De mondhygiëne is zeer matig. Er is relatief weinig supra- en subgingivaal tandsteen. De botafbraak is bij de meeste elementen 75% of meer, met ernstige furcatieproblemen bij de bovenmolaren.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. P. van Hoeve
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations