Advertisement

Tandartspraktijk

, Volume 26, Issue 2, pp 108–109 | Cite as

Voorkeur van tandartsen bij het vervaardigen van kronen en bruggen

restauratieve tandheelkunde
  • J. G. A. Advokaat
TP selectief

Samenvatting

Tandartsen vervaardigen een aanzienlijk aantal kronen en bruggen. Daarbij kunnen zij een keuze maken uit een groot aantal materialen en technieken. Door middel van een vragenlijst is in Engeland onderzocht welke keuzes door algemeen practici worden gemaakt. Het betrof een groep tandartsen in het noordwesten van Engeland (n=345) en een groep in Schotland (n=356). Voor het opbouwen van vitale elementen gaat de voorkeur uit naar amalgaam (60%), met als alternatief glasionomeercement (47%) of lichthardend composiet (42%).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. G. A. Advokaat
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations