Advertisement

TandartsPraktijk

, Volume 26, Issue 1, pp 30–30 | Cite as

Het ene zenuwletsel is het andere niet

implantologie
  • J. M. Kreyns
TP selectief
  • 11 Downloads

Samenvatting

De literatuurgegevens over gevoelsstoornissen na implantologie in de onderkaak lopen nogal uiteen. De incidentie van tijdelijke gevoelsstoornissen varieert van 9% tot 43%. Over een blijvende verstoring van de sensibiliteit rapporteren optimistische onderzoekers een percentage van 0, terwijl de pessimisten in 19% van de gevallen een blijvende gevoelsstoornis waarnemen. Met 'blijvend', zo luidt de consensus in de literatuur, wordt een gevoelsstoornis bedoeld die na meer dan twee jaar nog steeds aanhoudt. De oorzaken voor de grote variëteit in onderzoekgegevens zijn onder meer: te kleine patiëntenaantallen, verschillende operatietechnieken en het ontbreken van gestandaardiseerde evaluatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J. M. Kreyns
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations