Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2007

, Volume 9, Issue 6, pp 232–236 | Cite as

Collegiale opvang na een schokkende ervaring op het werk

  • Anja Lok
  • Coby de Boer
Artikelen
  • 558 Downloads

Samenvatting

Een bedrijfsongeval, plotseling overlijden van een collega of een gewelddadige overval betekent voor vrijwel iedere werknemer een schokkende ervaring. Directe en adequate zorg na zo’n gebeurtenis kan een belangrijke voorwaarde zijn voor de verdere verwerking. Blijven rondlopen met een dergelijke ervaring kan zorgen voor stress, ziekte of zelfs langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoe kunnen deze mensen het beste worden opgevangen? Wat is de rol van collega’s en leidinggevenden? In deze bijdrage gaan we in op deze vragen, gedeeltelijk aan de hand van het collegiaal opvangmodel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam.

trauma acute stress collegiale opvang 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations