Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2007

, Volume 9, Issue 5, pp 186–190 | Cite as

Partnerrelatietherapie bij huiselijk geweld

Nu is het genoeg!
  • Marieke Delfgaauw
  • Dorrit Everts
Artikelen
  • 152 Downloads

Samenvatting

Veel mensen raken in hun leven betrokken bij huiselijk geweld, als getuige, als pleger, slachtoffer of beide. De recente campagne Huiselijk Geweld van het Nederlandse Ministerie van Justitie, Nu is het genoeg!, had tot doel betrokkenen te wijzen op beschikbare hulpverlening (individueel, paren, groep) voor deze problematiek. In dit artikel beschrijven wij mede aan de hand van onze praktijkervaringen deze hulpverlening bij paren. In een kader geven we een aantal belangrijke tips aan betrokkenen bij huiselijk geweld.

huiselijk geweld partnerrelatietherapie 

Literatuur

  1. Gray J (1992) Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. Utrecht: Het SpectrumGoogle Scholar
  2. Groen M (2001) Geweld en schaamte: richtlijnen voor de eerstelijnshulpverlening bij relationeel geweld in gezinnen van migranten en vluchtelingen. Vrouwenopvang UtrechtGoogle Scholar
  3. Van Lawick J & Groen M (1998) Intieme oorlog: over geweld en kwetsbaarheid in gezinsrelaties. Amsterdam: Van GennepGoogle Scholar
  4. Shadid W (1998) Interculturele communicatie. In Penninx R ea (red) Etnische minderheden en de multiculturele samenleving. Groningen: Wolters-Noordhoff (p 137-168)Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations