Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2007

, Volume 9, Issue 4, pp 166–166 | Cite as

Hechting en therapiekeuze

Praktisch vertaald
  • 147 Downloads

Samenvatting

Bij de behandeling van depressie gelden cognitieve gedragstherapie (CGT) en interpersoonlijke psychotherapie (IPP) als even effectief. Toch gaat het om erg verschillende methoden: IPP veronderstelt een wisselwerking tussen interpersoonlijke problemen en depressieve symptomen, en focust op de verandering van de interpersoonlijke wereld in de beleving van de patiënt; voor CGT bestaat er een wisselwerking tussen disfunctionele cognities en depressieve klachten, en bestaat de behandeling vooral in het corrigeren van deze cognitieve disfuncties. In een Amerikaans onderzoek bleken beide therapievormen inderdaad evenwaardig in de verbetering van depressieve symptomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations