Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2007

, Volume 9, Issue 3, pp 122–127 | Cite as

Select

Select
  • 46 Downloads

Abstract

We presenteren hier een selectie uit de internationale vaktijdschriften, met name themanummers en overzichtsartikelen. We signaleren bijdragen die een bondig overzicht geven van de stand van zaken en nuttige informatie bieden voor de praktijk van de hulpverlening. Bij elk artikel vermelden we het adres (e-mail) van de auteur aan wie u een gratis kopie van het artikel kunt vragen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations