Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2007

, Volume 9, Issue 1, pp 42–42 | Cite as

Ergotherapie aan huis bij demente ouderen

Praktisch vertaald

Samenvatting

Onderzoekers uit Nijmegen deden een gecontroleerde studie naar de effecten van ergotherapie aan huis op het dagelijks functioneren van dementiepatiënten en het gevoel van competentie van hun centrale verzorgers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations