Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2007

, Volume 9, Issue 1, pp 33–35 | Cite as

Behandeling met EMDR

Informatie voor cliënten
 • Ad de Jongh
 • Erik ten Broeke
Voorlichting

Abstract

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Het is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie ervan werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige en efficiënte therapeutische methode. In deze bijdrage zullen we deze methode nader bespreken.

 

Literatuur

 1. Jongh A de & Ten Broeke E (2006) Handboek EMDR. Een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Harcourt.Google Scholar
 2. Shapiro F & M Silk Forrest (2005) EMDR – Vernieuwende therapie tegen angst, stress en trauma. Antwerpen: Garant.Google Scholar

Sites

 1. EMDR Nederland: www.emdr.nl
 2. Van burnout naar burnin: www.burnin.nl/?id5bhd_nrg_emd

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Ad de Jongh
  • 1
 • Erik ten Broeke
 1. 1.

Personalised recommendations