Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2006

, Volume 8, Issue 6, pp 227–230 | Cite as

De ontwikkeling van problematisch middelengebruik: een verhaal van kwetsbaarheid en weerbaarheid

  • Patricia Bijttebier
Artikelen

Samenvatting

Bert is een jongen van zeventien, de oudste uit een gezin met twee kinderen. Zijn ouders zijn gescheiden toen hij twaalf was. Hij woont de ene week bij vader, de andere bij moeder. Vooral met moeder heeft hij een erg nauwe band. Reeds op negenjarige leeftijd was hij naar de hulpverlening verwezen omwille van schoolse moeilijkheden, onder meer te wijten aan concentratieproblemen en impulsief gedrag in de klas. Bij de overgang naar het secundair onderwijs werden echte gedragsproblemen gemeld: hij kwam te laat op school, hield zich niet aan de regels en sprak leerkrachten op een brutale manier tegen.

problematisch middelengebruik ontwikkelingspsychopathologie risico- en beschermingsfactoren 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations