Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2006

, Volume 8, Issue 5, pp 207–207 | Cite as

Antidepressiva herhaaldelijk uitproberen?

Praktisch vertaald
  • 6 Downloads

Samenvatting

In de aanpak van zogenaamd therapieweerstandige depressie heeft men het meestal over meerdere behandelpogingen met antidepressiva. De meeste protocollen adviseren het na elkaar uitproberen van verschillende antidepressieve medicijnen. Uit een groot lopend Amerikaans onderzoek blijkt nu dat dit een ontgoochelende werkwijze is: de kans dat de depressieve patiënt verbetert met een nieuwe pil is gering als vorige pogingen mislukt zijn. Technisch samengevat heet het: herhaalde monotherapie met antidepressiva heeft weinig zin.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations