Psychopraxis, jaargang 2006

, Volume 8, Issue 5, pp 193–198 | Cite as

‘Simpele’ oplossingen!

Oplossingsgericht werken bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (2)
Artikelen

Samenvatting

Het kan echt niet meer, hoor! Wij kunnen die zorg niet langer bieden! Ik begrijp dat jij je zorgen maakt om Klaas, dat je denkt dat jullie hem onvoldoende kunnen bieden wat hij nodig heeft? Ja, dat klopt. Ik denk dat hij beter ergens anders kan wonen! Fijn dat je zo begaan bent met Klaas, met de zorg die hij nodig heeft. Wat zou Klaas vinden, dat er nodig is om plezierig met jullie samen te blijven wonen? Bekende mensen, duidelijkheid, dat hij weet waar hij aan toe is.

oplossingsgerichte therapie mensen met een verstandelijke beperking coaching teambegeleiding 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations