Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2006

, Volume 8, Issue 3, pp 123–123 | Cite as

Psychische stoornis en arbeidsintegratie

Praktisch vertaald
  • 76 Downloads

Samenvatting

De meeste mensen met een ernstige psychische stoornis willen een gewone betaalde baan. Toch heeft nog geen 10% van de mensen met schizofrenie of aanverwante psychosen echt werk. En eenmaal aan het werk kunnen cliënten niet altijd rekenen op continu beschikbare begeleiding. Ook de afstemming tussen arbeidsintegratie en de GGZ-hulp is vaak gebrekkig. Individual Placement and Support (IPS) is een arbeidsintegratieprogramma dat in deze lacunes kan voorzien. Belangrijke kenmerken zijn: focus op betaald werk, snel zoeken naar betaald werk, integratie van arbeidsbegeleiding in GGZ-teams en langdurige ondersteuning. In de Verenigde Staten is IPS zeer succesvol. Daar blijkt uit vele effectstudies dat 40 tot 60% van de deelnemers dankzij IPS een gewone betaalde baan heeft gevonden, terwijl dit bij slechts 20% van de deelnemers lukt met conventionele arbeidsprogramma’s.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations