Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2006

, Volume 8, Issue 2, pp 46–48 | Cite as

Rapporteren door psychologen: Een verkennend onderzoek

 • Evelien Brinkman
 • Mariëlle van Hengel
 • Annemieke Konijnendijk
 • Sytske Wessels
Consult
 • 108 Downloads

Abstract

Een van de taken van psychologen is het schrijven van therapierapportages over de cliënt, waarin onderwerpen zoals de anamnese, de symptomen en de eventuele behandeling naar voren komen. Hoe psychologen tot een dergelijke therapierapportage komen, is echter niet goed bekend. De standaardopmaak van een therapierapportage, het format, is per psycholoog of per instelling verschillend. Wij deden daarom een oriënterend onderzoek naar deze therapierapportages (zie kader 1) en doen daarvan verslag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Evelien Brinkman
  • 1
 • Mariëlle van Hengel
 • Annemieke Konijnendijk
 • Sytske Wessels
 1. 1.

Personalised recommendations