Psychopraxis, jaargang 2005

, Volume 7, Issue 5, pp 186–186 | Cite as

Zich distantiëren van storende preoccupaties

Praktisch vertaald
  • 10 Downloads

Samenvatting

Volgens de DSM zijn psychiatrische stoornissen wat betreft hun verschijningsvorm goed van elkaar te onderscheiden. Maar in de praktijk lijken de processen ‘daaronder’ vaak erg op elkaar. Het onvermogen zich te distantiëren van bepaalde gedachten, gevoelens of gedragingen is zo’n gemeenschappelijk kenmerk. Misschien zijn ‘storende preoccupaties’ wel de grootste gemene deler van psychopathologie. Met die gedachte als uitgangpunt kwam een themanummer van Directieve Therapie tot stand.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations