Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2005

, Volume 7, Issue 5, pp 178–181 | Cite as

Leven met assertiviteitsproblemen

  • Sjef Peeters
  • Karel Klumpers
Voorlichting
  • 556 Downloads

Samenvatting

Assertiviteit betekent: in staat zijn voor jezelf op te komen, je mening te geven, een plek in te nemen. Subassertiviteit is het tegenovergestelde. Iemand die subassertief is, laat zich te gemakkelijk wegdrukken, offert zich te vaak op en durft nauwelijks ruimte in te nemen. In deze bijdrage beschrijven we wat subassertiviteit, ofwel problemen door te weinig assertiviteit, inhoudt en wat je eraan kunt doen. Mogelijke oorzaken, behandelingen en zelfhulptips komen aan de orde.

Literatuur

  1. Breitman P & Hatch C (2000) Leer nee zeggen, zonder je schuldig te voelen. Vianen: The House of BooksGoogle Scholar
  2. Dickson A (2001) Opkomen voor jezelf. Utrecht: Het SpectrumGoogle Scholar
  3. Smith MJ (2000) Als ik nee zeg, voel ik me schuldig. Utrecht: Ambo/AnthosGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations