Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2005

, Volume 7, Issue 5, pp 150–152 | Cite as

Groepen in vergetelheid

  • Ad Kaasenbrood
Forum

Samenvatting

In de GGZ hechten we veel belang aan het in zorg krijgen van patiënten. Patiënten overwegen echter nog wel eens op zieke gronden of ze al dan niet behandeling willen. Wanneer ze op grond van ziekte bovendien gevaarlijk zijn, dan kan zo’n ziek afwegingsproces forse schade opleveren. Vandaar dat wettelijke regelingen het mogelijk maken om patiënten tot behandeling en zorg te dwingen. De voorwaarden voor deze gedwongen vorm van hulp zijn streng: er moet sprake zijn van gevaar op grond van een psychiatrische ziekte. En ofschoon het er de laatste tijd op lijkt dat de oorspronkelijke strengheid wat afneemt, blijft gedwongen hulp in de ogen van samenleving een ingrijpende maatregel die legitimering behoeft en waarop de juridische begrippen proportionaliteit en subsidiariteit van toepassing zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations