Advertisement

Psychopraxis, jaargang 2005

, Volume 7, Issue 1, pp 5–10 | Cite as

Ambulante dwangbehandeling: tussen droom en daad.

Enkele reacties en het laatste woord
Forum
  • 111 Downloads

Samenvatting

De heer Hondius geeft een commentaar op de nieuwe voorwaardelijke machtiging en refereert daarbij aan ons artikel uit 1994. Het is verheugend dat dit artikel nog steeds actualiteitswaarde heeft en dus een bijdrage heeft geleverd aan het denken over en uitvoeren van ambulante dwangbehandeling. Hondius geeft een zorgvuldige samenvatting van ons artikel, de voorwaarden en tevens de afwegingen waaronder dwangmedicatie verantwoord is (tot deze zelfde punten komt ook M.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations