Advertisement

Psychopraxis

, Volume 6, Issue 5, pp 187–189 | Cite as

Stappenplan voor het oplossen van problemen

  • Colin van der Heiden
Voorlichting
  • 105 Downloads

Samenvatting

Elk mens wordt in zijn leven geregeld geconfronteerd met moeilijke of spannende situaties. Het aanpakken of oplossen van deze situaties kan lastig zijn, omdat de gevolgen niet altijd te overzien zijn. Daardoor kun je keuzes uitstellen of de verkeerde keuzes maken. De problemen blijven dan onopgelost of kunnen soms versterkt worden. In deze bijdrage bieden we je een stappenplan voor het aanpakken van problemen. Je kunt dit stappenplan alleen uitvoeren, maar het is beter om het samen met een ander te doen. Je kunt dan met elkaar overleggen en je houdt het misschien beter vol. Alle stappen worden in elk geval op papier uitgeschreven. Het beste kun je er een apart schrift voor aanschaffen.

Deze bijdrage is gebaseerd op de volgende literatuur:

  1. D'zurilla TJ & Goldfried MR (1971) Problem solving and behavior modification. Journal of abnormal psychology 78: 107-126Google Scholar
  2. Hoogduin CAL (1980) Over het nemen van beslissingen. In K van der Velden (red) Directieve therapie deel 2. Deventer: Van Loghum SlaterusGoogle Scholar
  3. HSK-groep (1997) Stappenplan voor het oplossen van problemen: cliënteninformatiefolder (interne publicatie)Google Scholar
  4. Lange A (1994) Gedragsverandering in gezinnen. (zesde volledig herziene druk). Groningen: Wolters-NoordhoffGoogle Scholar
  5. Osborn AF (1963) Applied imagination principles and procedures of creative problem solving. New York: Scribner'sGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations