Advertisement

Psychopraxis

, Volume 6, Issue 3, pp 82–86 | Cite as

Horen vragen over levensbeschouwing thuis in een intake?

Forum
  • 39 Downloads

Samenvatting

In deze bijdrage houdt Frank van Ree een pleidooi om de levensbeschouwing structureel een plaats te geven in de intake. Er worden daarvoor verschillende argumenten gegeven. Een psychiatrisch dossier zonder ruimte voor een levensbeschouwelijke screening is naar zijn mening onvolledig. Hierop volgt een reactie van Jasha Fiselier en Annelieke van der Waal, waarna Van Ree het laatste woord krijgt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations