Advertisement

Psychopraxis

, Volume 6, Issue 2, pp 76–76 | Cite as

Omstreden herinneringen

Praktisch vertaald
  • 8 Downloads

Samenvatting

Al jaren is er een felle strijd gaande over de vraag of herinneringen aan seksueel misbruik vergeten en later tijdens psychotherapie hervonden kunnen worden. Om deze strijd te beslechten werd de Gezondheidsraad om advies gevraagd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations