Advertisement

Psychopraxis

, Volume 5, Issue 5, pp 156–161 | Cite as

Margreet de Pater over transmurale gezinsbegeleiding

  • Pieter Kop
Aan het woord
  • 80 Downloads

Abstract

Margreet de Pater is als sociaal psychiater verbonden aan het Regionaal Psychiatrisch Centrum Altrecht te Zeist en opleider sociale psychiatrie. We spreken met haar over de invloed van de sociale omgeving op jonge en oude patiënten met schizofrenie: van psycho-educatie naar transmurale gezinsbegeleiding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations