Advertisement

Psychopraxis

, Volume 5, Issue 5, pp 148–149 | Cite as

Een efficiënte GGZ in de eerste lijn?

Een reactie en het laatste woord
Forum
  • 6 Downloads

Abstract

In het vorige nummer van PsychoPraxis plaatste Pieter Kop enkele kritische kanttekeningen bij de inzet van sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk. We vroegen Kees Sant om een reactie en geven Pieter Kop het laatste woord.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations