Advertisement

Psychopraxis

, Volume 5, Issue 2, pp 69–71 | Cite as

GGZ-Consult Online maar liever mijden

  • Ron van Deth
Digitaal
  • 24 Downloads

Abstract

Op het gebied van de GGZ zijn zowel voor cliënten als hulpverleners verschillende goede Nederlandstalige websites te raadplegen. Bij één van mijn surftochten kwam ik bij een minder bekende uit: GGZ-Consult On Line ( www.ggzconsult.com ). Daar vond ik de volgende tekst: ‘Ons streven is om de beste Nederlandse GGZ-website te ontwerpen en onderhouden. De website www.ggzconsult.com is het hart van de organisatie. En is zo ontworpen dat bezoekers en professionals op een snelle wijze geïnformeerd worden. De doelstelling van GGZ consult is beide doelgroepen toegang te geven tot de informatie die zij nodig hebben om zelf weloverwogen beslissingen te nemen.’ Hoewel het woordje ‘com’ in het website-adres te denken geeft - dat verwijst immers naar een commerciële site - maakte deze ambitieuze affichering me nieuwsgierig. Hier een verslag van een nadere kennismaking, waaruit duidelijk zal worden dat er nog altijd sites zijn, die reclame en serieuze informatie niet strikt van elkaar scheiden. 83

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations