Advertisement

Psychopraxis

, Volume 5, Issue 1, pp 29–32 | Cite as

Autisme en verwante stoornissen op het Internet

Staat ‘WWW’ hier voor Warboel, Waarheid of Wegwijzer?
  • Effy Vanspranghe
Digitaal

Samenvatting

Het is allesbehalve moeilijk om op het World Wide Web aan informatie te komen over autisme. Tik in een willekeurige zoekmachine het trefwoord ‘autism(e)’ in en je wordt overspoeld met resultaten. Autisme is niet voor niets een van de meest bestudeerde stoornissen ter wereld. Op het Internet blijkt ze nog eens extra tot de verbeelding te spreken. We probeerden het hier op onze dienst eens uit met zoekmachines met ‘autism’ als trefwoord en kregen meer dan een miljoen pagina's aangeboden. Kortom, geen beginnen aan! Naast – en mede door – het feit dat het aantal websites over autisme zo talrijk blijkt te zijn, is nogal wat informatie onbetrouwbaar. Veel informatie heeft betrekking op zogenaamde alternatieve therapieën, variërend van alle mogelijke diëten over dolfijnen tot fototherapie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations