Advertisement

Psychopraxis

, Volume 4, Issue 6, pp 209–211 | Cite as

Dementie op het Internet: een update

  • Edmar Weitenberg
Digitaal
  • 25 Downloads

Samenvatting

In PsychoPraxis (2001, 3: 37-40) heb ik eerder aandacht geschonken aan dementie op het net. De meeste links uit dit artikel werken nog steeds en blijven interessant. Hieronder een aanvullend overzicht van goede sites met informatie over Alzheimer en andere vormen van dementie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Edmar Weitenberg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations