Psychopraxis

, Volume 4, Issue 6, pp 185–189 | Cite as

Diagnostiek van frontotemporale dementie

Artikelen
  • 193 Downloads

Samenvatting

Frontotemporale dementie is een preseniele vorm van dementie, die wordt gekenmerkt door progressieve gedragsveranderingen en taalstoornissen. We bespreken de klinische criteria voor het stellen van de diagnose, die bevestigd kan worden door hersenonderzoek. Therapeutische mogelijkheden ontbreken, behoudens symptomatische medicamenteuze behandeling van de gedragsveranderingen.

frontotemporale dementie, diagnostiek, erfelijkheid 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations