Advertisement

Psychopraxis

, Volume 4, Issue 5, pp 177–177 | Cite as

Geheugenprobleem bij bipolaire stoornis

Praktisch vertaald
  • 87 Downloads

Samenvatting

Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat patiënten met een bipolaire stoornis blijvende cognitieve afwijkingen kunnen vertonen ook in de episodes van normale stemming. Neuropsychologisch onderzoek op het moment dat de stemming genormaliseerd is, toonde aan dat er vooral tekorten voorkomen op concentratietests, met name het blijvend aandacht houden; en ook op tests voor verbaal leren en geheugen. De testscores zijn slechter naarmate er meer manische en/of depressieve episoden zijn opgetreden en naarmate de bipolaire stoornis langer bestaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations