Advertisement

Psychopraxis

, Volume 4, Issue 3, pp 85–89 | Cite as

Conversiestoornis beschouwd als coping: suggesties voor behandeling conversiestoornisstresscopingcognitieve gedragstherapie

  • Nienke van der Veer
  • Erik ten Broeke
Artikelen
  • 334 Downloads

Abstract

De conversiestoornis kan beschouwd worden als een vorm van coping na confrontatie met ernstige stress. Een cognitieve gedragstherapie kan hierin verandering brengen. Aan de hand van een gevalsbeschrijving wordt geïllustreerd hoe chronische overbelasting bij een cliënt met beperkte copingvaardigheden leidt tot conversieve symptomen in de vorm van pseudo-epileptische aanvallen. Deze verliezen hun functie en verdwijnen nadat de cliënt meer adequate copingstrategieën heeft geleerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations