Psychopraxis

, Volume 4, Issue 2, pp 67–67 | Cite as

Medicijngebruik bij depressieve ouderen

Praktisch vertaald
  • 22 Downloads

Samenvatting

In een Nederlands onderzoek naar medicijngebruik en aanwezigheid van chronische ziekten bij ouderen werd vooral gelet of depressie herkend werd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations