Advertisement

Psychopraxis

, Volume 4, Issue 2, pp 67–67 | Cite as

Medicijngebruik bij depressieve ouderen

Praktisch vertaald

Samenvatting

In een Nederlands onderzoek naar medicijngebruik en aanwezigheid van chronische ziekten bij ouderen werd vooral gelet of depressie herkend werd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations