Advertisement

Psychopraxis

, Volume 3, Issue 6, pp 218–220 | Cite as

Chronische pijn op het net

  • Ron van Deth
Consult

Abstract

Over pijn is veel te vinden op het net. Bij zoekmachines levert het intikken van het woord ‘pijn’ dan ook talloze treffers op. In dit verband zijn we echter geïnteresseerd in vormen van chronische pijn, waarbij psychische factoren een belangrijke rol spelen. In de dsm-IV werd hiervoor het begrip pijnstoornis geïntroduceerd. Wanneer we de zoektocht echter beperken tot dit begrip, dan is de oogst niet zo groot. In plaats daarvan bleken woorden als psychogenic pain, intractable chronic pain, chronic pain disorder, en chronic pain syndrome tot meer vondsten te leiden. Vaak wordt in het kader van de chronische pijn ook fibromyalgie of het chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd. Deze aandoeningen kwamen echter al eerder in deze rubriek van PsychoPraxis (2001: 83-85) aan bod, zodat we er hier niet verder op ingaan. In deze bijdrage wordt eerst aandacht geschonken aan nuttige sites voor hulpverleners en daarna aan sites die voor patiënten met een pijnstoornis relevant zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations