Advertisement

Psychopraxis

, Volume 3, Issue 5, pp 184–184 | Cite as

Moeten we blijven lezen?

Praktisch vertaald
  • 4 Downloads

Samenvatting

Is het lezen van wetenschappelijke literatuur over het vakgebied nuttig voor de uitoefening van de praktijk van de psychologie? De lezers van deze rubriek, zo mag men aannemen, denken van wel. En is het goed voor de ontwikkeling van de wetenschap als de kennis uit de praktijk in de literatuur verschijnt? Ga er maar vanuit dat de auteurs die in dit blad schrijven het met die stelling eens zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations