Advertisement

Psychopraxis

, Volume 3, Issue 5, pp 169–173 | Cite as

Toestemming voor wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie: medicatievrij onderzoek bij patiënten met schizofrenie

  • Ron Berghmans
Artikelen
  • 65 Downloads

Abstract

In deze bijdrage wordt aandacht geschonken aan de geïnformeerde toestemming voor deelname van patiënten aan medisch-wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie. Om een aantal ethische aspecten hiervan te belichten wordt de controversiële kwestie van de toelaatbaarheid van zogenaamd medicatievrij onderzoek bij patiënten met schizofrenie als casus genomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations